ΠΡΟΦΙΛ PROFILE

ΠΡΟΦΙΛ PROFILE

Το 1978 δημιουργείται το αρχιτεκτονικό γραφείο "Σόλων Μάγνης και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες".

Σχεδιάζοντας αρχικά όλα τα είδη κτιρίων, το γραφείο, στη διαδρομή του, εξειδικεύεται και ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό κτιρίων γραφείων, ιδιωτικών κατοικίων και κτιρίων αντιπροσωπειών και κάθετων μονάδων αυτοκινήτων.

Το πελατολόγιο του γραφείου διευρύνεται και βασίζεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από έμπειρους αλλά και νέους διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς και υποστηρίζεται από τον πολιτικό μηχανικό Βασίλη Αλτσιτζόγλου και από τα γραφεία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών των μηχανολόγων Αλέξανδρου Καμαρινού και Τηλέμαχου Πολίτη.

Η εξειδίκευση και η βαθιά γνώση του αντικειμένου, οδηγούν από το 1989 μέχρι και σήμερα, πολλές από τις επίσημες Ελληνικές αντιπροσωπείες μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών (Mercedes Benz Ελλάς, FIAT Auto Hellas, Alfa Romeo Ελλάς, Chrysler Jeep, Citroen, Hyundai Ελλάς, Kia Motors, Opel, Seat, Saab) να εμπιστεύονται το γραφείο για την ανάπτυξη του πανελλαδικού τους δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών και την εκθεσιακή τους παρουσία σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου. Σε αυτή την περίοδο των 20 ετών, το γραφείο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει περισσότερες από 150 κάθετες μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου εμπλουτίζεται περαιτέρω με ομάδα διπλωματούχων αρχιτεκτόνων εσωτερικού χώρου και οι δραστηριότητές του επεκτείνονται στο χώρο της εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης.

Με στόχο την εξασφάλιση της συνολικής αισθητικής και τεχνικής ποιότητας του παραγόμενου αρχιτεκτονικού έργου, εισάγεται τα τελευταία χρόνια στις δραστηριότητες του γραφείου και η κατασκευή κτιριακών έργων, καλύπτοντας πλήρως όλο το φάσμα των τεχνικών υπηρεσιών, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την παράδοση του έργου «με το κλειδί στο χέρι».

Βιογραφικό Σόλωνα Μάγνη
 

In 1978, “Solon Magnis & Associate Architects” is created.

Designing initially all types of buildings, the office on its course specialized and deals mainly with the design of office buildings, private residences and car dealerships.

The office client base is expanding and is almost exclusively based on private clients. The work team consists of both experienced and young licensed architects and is supported by the civil engineer Vasilis Altsitzoglou and the offices of electromechanical engineers Alexandros Kamarinos and Telemachos Politis.

The specialization and the extended knowledge of the office, have led from 1989 until today, numerous of the official dealers of large car manufacturers in Greece (Mercedes-Benz, FIAT Auto, Alfa Romeo, Chrysler-Jeep, Citroen, Hyundai, KIA Motors, Opel, Seat, Saab) to trust us for the development and expansion of their dealerships throughout the country and their national and international motor shows presence. During this 20-year period the office has designed and materialized more than 150 dealerships throughout the country.

In the late 90s’, the work force of the office expands with the addition of a team of interior designers - architects and thus the activities of the office cover the field of interior design and architecture as well. Trying to ensure the total aesthetic and technical quality of the produced architectural work, the office goes beyond the design, undertaking the building construction, covering thus the whole range of technical services

Solon Magnis CV

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ACTIVITIES

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ACTIVITIES

To Αρχιτεκτονικό γραφείο του Σόλωνα Μάγνη, μέσα από την μακρόχρονη πορεία και εμπειρία του στο χώρο, προκείμενου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στοχεύοντας στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των κτιριακών έργων τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, έχει αναπτύξει τρεις αλληλοσυνεργαζόμενους τομείς δραστηριοτήτων:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

α. Μελέτη έργων
Ασχολείται αποκλειστικά με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και στελεχώνεται από αρχιτέκτονες μηχανικούς με εμπειρία και γνώση στην αρχιτεκτονική σύνθεση που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κτιριακών έργων, όπως:
 • Επαγγελματικά κτίρια γραφείων & καταστημάτων
 • Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
 • Πολυτελείς μονοκατοικίες 
 • Πολυτελείς πολυκατοικίες
 • Συγκροτήματα κατοικιών
β. Επίβλεψη έργων
Στελεχώνεται από αρχιτέκτονες μηχανικούς και αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου με βαθιά γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών της κτιριακής κατασκευής και των δομικών και διακοσμητικών υλικών. Είναι επιφορτισμένο με την εκπόνηση των σχεδίων εφαρμογής, την οργάνωση και επίβλεψη της κατασκευής και την τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει ο αρχιτέκτονας, καθώς επίσης και για την ενημέρωση από την ελληνική και διεθνή αγορά για κάθε νέο δομικό ή διακοσμητικό υλικό και τις εφαρμογές τους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη το γραφείο μπορεί και αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή ενός έργου με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, από το αρχικό στάδιο της εκσκαφής μέχρι την τελική επίπλωση και εφαρμογή των διακοσμητικών στοιχείων. Η παρακολούθηση του έργου γίνεται από πλήρως εξοπλισμένο γραφείο εργοταξίου (τύπου ISOBOX) με καθημερινή επιτόπου παρουσία έμπειρου συνεργάτη μας και καθοδήγηση προς τα συνεργεία. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής γίνεται συνεχής παρακολούθηση, φωτογράφηση και καταγραφή των εργασιών σε καθημερινό ημερολόγιο έτσι ώστε να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η άμεση και πλήρης τεκμηρίωση κάθε φάσης της εξέλιξης του έργου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ποιότητα της κατασκευής και ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των επιμέρους υλικών και εργασιών, ενώ βελτιώνεται σημαντικά το κόστος και ο χρόνος κατασκευής καθώς η ροή των εργασιών και των πληρωμών ελέγχεται και οργανώνεται κεντρικά αποφεύγοντας έτσι άσκοπες καθυστερήσεις.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Αναλαμβάνει τη διαμόρφωση, διαρρύθμιση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων και μπορεί να λειτουργήσει τόσο ανεξάρτητα όσο και συμπληρωματικά ως προς τους υπόλοιπους τομείς δραστηριοτήτων του γραφείου. Τα έργα στα οποία επικεντρώνεται είναι:
 • Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων επαγγελματικών κτιρίων & καταστημάτων
 • Εκθεσιακοί χώροι & περίπτερα εκθέσεων
 • Σχεδιασμός επίπλων
 • Εσωτερική διαμόρφωση ξενοδοχείων
 • Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων πολυτελών κατοικιών & ειδικών διαμερισμάτων
 • Ειδικές διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων
   
The architectural office of Solon Magnis, through its course and experience in the field, in order to achieve the best possible outcome and aiming at providing total design solutions (interior and exterior), has developed three cooperating fields of activities:

ARCHITECTURE

a. Design
Deals exclusively with the development and completion of architectural studies and the issue of urban planning permits and is staffed by experienced architects with knowledge and skills in architectural design that cover a vast range of building projects such as:
 • Office & Retail (Commercial) buildings
 • Hotels
 • Luxurious Private Residences
 • Luxurious Blocks of Flats
 • Building Complexes
b. Construction Site Oversight
Staffed by architects and interior designers with vast knowledge of the building construction and of the structural and decorative materials. They are responsible for the preparation of detail drawings and their implementation on the site, the management and supervision of the construction and the compliance to the standards set by the architect. The team is constantly browsing the Greek and International market for new technologies, new structural and decorative materials and their application.


CONSTRUCTION

By client request, the office can undertake both the contractual and managerial role of the project on a “design-build” basis by entering into separate contracts with individual trade contractors and managing them, ensuring that they all work smoothly and effectively together, from the early stage of excavations to the furnishing and application of decorative elements. The project supervision is performed daily in a fully equipped office installed on site (ISOBOX type) by technical management personnel of our office, experienced in designing, managing and instructing the construction process. There is constant surveillance, photographing and daily recording of the work on the site journal to provide complete documentation of all phases of the construction, ensuring the quality and quantity control, while improving the time and cost of the construction by the centrally organized and monitored cash and work flow, avoiding pointless delays.

INTERIOR ARCHITECTURE & DESIGN

it undertakes the design and decoration of interior spaces and functions both independently and supplementary to the other fields of activities in the office. It focuses on the following projects:
 • Interior Design of office and retail (commercial) buildings
 • Showrooms & exhibition stands
 • Furniture Design
 • Interior Design for Hotels
 • Interior Design for luxurious residences & apartments
 • Landscaping
   

ΚΤIΡΙΑ ΓΡΑΦΕIΩΝ OFFICE BUILDINGS

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε. SPANOS S.A. OFFICE BUILDING

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε. SPANOS S.A. OFFICE BUILDING

Kατασκευή 2006
Construction year 2006
Επί της Λεωφόρου Συγγρού και Αμφιθέας κατασκευάστηκε νέο κτίριο για λογαριασμό της BMW Σπανός, σε συνέχεια του ήδη υπάρχοντος κτιρίου γραφείων που είχε μελετηθεί και κατασκευαστεί από το γραφείο μας το 1989.
The office building for one of the biggest BMW car dealerships in Greece was constructed on the corner of Syggrou Ave. and Amfitheas Ave. The building is an extension to the 1989 construction, also undertaken by our architecture office.
1/4

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ OFFICE BUILDING ON VOULIAGMENIS AVE.

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ OFFICE BUILDING ON VOULIAGMENIS AVE.

Kατασκευή 2004
Construction year 2004
Επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Βούλας, και σε οικόπεδο περίπου 1.500 τ.μ. υπάρχει κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα.
The office building is located on a site of approximately 1.500 sq.m., on Vouliagmenis Ave. and has stores on the ground floor.
1/4

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ILIOPOULOS S.A. BUILDING

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ILIOPOULOS S.A. BUILDING

Kατασκευή 2008
Construction year 2008
Πρόκειται για ένα τετραόροφο κτίριο γραφείων, έκθεσης και αποθηκών της συγκεκριμένης εταιρείας κατασκευασμένο σε οικόπεδο 900 τ.μ. περίπου.
A four storey building was constructed on a 900 sq. m. site. The building of Iliopoulos S.A. consists of a showroom, numerous offices and storage spaces.
1/4

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΚΙΑ ΕΛΛΑΣ NOKIA OFFICE BUILDING

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΚΙΑ ΕΛΛΑΣ NOKIA OFFICE BUILDING

Kατασκευή 2004
Construction year 2004
Επί της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της Αγ.Παρασκευής σε οικόπεδο περίπου 2.300 τ.μ. χωροθετείται κτίριο γραφείων τεσσάρων ορόφων με ισόγειο κατάστημα. Χαρακτηριστικό του η ευελιξία στο σχεδιασμό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν ή από πολλούς χρήστες (γραφεία, καταστήματα, εταιρείες).
This is a building located on Mesogeion Ave., in Aghia Paraskevi, on a site of approximately 2.300 sq.m., used for housing four floors of offices and a ground floor store. The building has been designed to provide utmost flexibility, as it can be used both by multiple users (offices, stores, companies) as well as by one individual user.

ΚΤΙΡΙΑ HERTZ AUTOHELLAS HERTZ AUTOHELLAS BUILDINGS

ΚΤΙΡΙΑ HERTZ AUTOHELLAS HERTZ AUTOHELLAS BUILDINGS

Μελέτη & Κατασκευή 2016-2018
Study & Construction period 2016-2018
Το 2016, ξεκινάει ο πλήρης ανασχεδιασμός, διαμόρφωση και κατασκευαστική επιμέλεια σταθμών και γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων της Hertz, σε τέσσερα αεροδρόμια ανά την Ελλάδα: Χανιά, Ρόδο, Μύκονο και Κω, τα οποία ολοκληρώνονται κατασκευαστικά έως το 2017. Ειδικότερα στο Ηράκλειο Κρήτης, σχεδιάζεται, αφενός, σταθμός ενοικίασης αυτοκινήτων στη Βιομηχανική Περιοχή καθώς και ένα επιπλέον γραφείο ενοικίασης στο κέντρο της πόλης, το οποίο κατασκευάζεται μέσα στο 2018.
In 2016, a full redesign, configuration and construction supervision process began for car rental stations and offices of Hertz, at four locations across Greece: Chania, Rhodes, Mykonos and Kos, all completed until 2017. In addition, in Heraklion Crete, a car rental station was extensively studied in the Industrial Area, while a rental office, in the city center, was refurbished in 2018. During 2018, the construction of a central Hertz car rental station in Argyroupoli began.
1/5

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ OFFICE BUILDING IN CHALANDRI

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ OFFICE BUILDING IN CHALANDRI

Kατασκευή 2007
Construction year 2007
Σε γωνιακό οικόπεδο 350 τ.μ. επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Σουλίου, έχει ανεγερθεί τετραόροφο κτίριο γραφείων 315 τ.μ. εντός Σ.Δ.
On a plot located on the corner of Ethnikis Antistaseos Str. and Souliou Str., a four storey building was constructed at the size of 315 sq.m., within building coefficient.

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ OFFICE AND COMMERCIAL BUILDING IN NEO PSYCHIKO

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ OFFICE AND COMMERCIAL BUILDING IN NEO PSYCHIKO

Kατασκευή 2005
Construction year 2005
Στο Ν.Ψυχικό σε οικόπεδο περίπου 400 τ.μ. βρίσκεται επαγγελματικό κτίριο με τρεις ορόφους γραφείων και με ισόγειο υποκατάστημα Τράπεζας.
This 420sq. m. construction within building coefficient is located in Neo Psychiko, on a plot of approximately 400 sq.m., and consists of a ground floor which houses a branch Attica Bank and three upper floors of offices.
1/3

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ATTICA BANK SCHEDULED BUILDING

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ATTICA BANK SCHEDULED BUILDING

Κατασκευή 1912, Ανακατασκευή 2005
Construction year 1912, Reconstruction year 2005
Στο συγκεκριμένο κτίριο, που στεγάζει εξ' ολοκλήρου υποκατάστημα της Τράπεζας Αττικής, έγινε πλήρης ανακατασκευή εσωτερικά και εξωτερικά με ιδιαίτερες επεμβάσεις στο φωτισμό και το χρωματισμό ώστε να αναδειχθεί ο χαρακτήρας του κτιρίου που επιβιώνει παραπάνω από έναν αιώνα.
This building houses a branch of Attica Bank. It was totally reconstructed inside to cater the new needs of the bank, while the external shell has been fully rehabilitated, bringing out the building's character through interventions to colors and lights.
1/4

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA BANK SCHEDULED BUILDING

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA BANK SCHEDULED BUILDING

Ανακατασκευή 2006
Reconstruction year 2006
Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Μαυρομιχάλη και στεγάζει γραφεία της Τράπεζας Αττικής. Στο κτίριο έγινε πλήρης ανακατασκευή εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και μία προσθήκη καθ' ύψος του κτιρίου για τις ανάγκες της Τράπεζας.
The building is located on Mavromichali Str. in Athens and houses a branch of Attica Bank. Three floors were added and the interior and the exterior of the building was completely reconstructed to serve the needs of the Bank Group.
1/4

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ OFFICE BUILDING ON SKOUFA AND IPPOKRATOUS STREET

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ OFFICE BUILDING ON SKOUFA AND IPPOKRATOUS STREET

Ανακατασκευή 2009
Reconstruction year 2009
Πρόκειται για κτίριο χτισμένο το 1955 που στεγάζει τα γραφεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθώς και ισόγεια καταστήματα επί των οδών Ιπποκράτους και Σκουφά. Στο συγκεκριμένο κτίριο έγινε πλήρης ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση όψεων.
This building on Skoufa and Ippokratous Str. was built in 1955 and houses shops on the ground floor and the offices of PASOK on the upper floors. We totally restored and renovated the facades of the building.
1/3

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΙΓΕΑΣ Α.Τ.Ε. AEGEAS S.A. OFFICE BUILDING

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΙΓΕΑΣ Α.Τ.Ε. AEGEAS S.A. OFFICE BUILDING

Κατασκευή 1999
Construction year 1999
Επί της Λεωφόρου Μεσογείων στην Αγ.Παρασκευή σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. κατασκευάστηκε κτίριο γραφείων για λογαριασμό της Αιγέας Α.Τ.Ε. έτσι ώστε να στεγαστούν τα γραφεία της εταιρείας.
This is an office building located on a 1.000 sq.m. site on Mesogeion Ave. in Aghia Paraskevi housing the offices of Aegeas S.A.
1/3

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. KOUMBAS SYNERGY GROUP OFFICE BUILDING

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. KOUMBAS SYNERGY GROUP OFFICE BUILDING

Κατασκευή 1996
Construction year 1996
Σε γωνιακό οικόπεδο επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι σε οικόπεδο 3.500 τ.μ. κατασκευάστηκε επταόροφο κτίριο γραφείων που στεγάζει τα γραφεία της γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας.
On Kifisias Ave., on a 3.500 sq.m. corner site, a seven storey building has been constructed which houses the offices of an insurance company.

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ OFFICE BUILDING IN VOULA

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ OFFICE BUILDING IN VOULA

Κατασκευή 1997
Construction year 1997
Μικρό κτίριο γραφείων στη Λεωφ. Βουλιαγμένης στη Βούλα.
This small office building is situated at Vouliagmenis Ave. in Voula.
1/6

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ OFFICE BUILDING IN GLYFADA

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ OFFICE BUILDING IN GLYFADA

Κατασκευή 2009
Construction year 2007
Σε γωνιακό οικόπεδο επί της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη στη Γλυφάδα σε οικόπεδο 700 τ.μ. κατασκευάστηκε τριόροφο κτίριο γραφείων που θα στεγάζει στο δεύτερο και τον τρίτο όροφο το υποκατάστημα του Ο.Α.Ε.Ε. της Γλυφάδας. Χαρακτηριστικό του οι μεγάλες χρωματιστές περσίδες καθ' ολο το ύψος της πρόσοψης που προσφέρουν ηλιοπροστασία.
A three storey office building was constructed on Lampraki Ave. in Glyfada on a corner site of approximately 700 sq.m. This building will house a Public Insurance Agency (OAEE) branch of Glyfada. The main element characterizing its sides are the big glass surfaces and the colored sliding systems developed throughout the entire length of its fa?ade which provide protection from the sun.

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ OFFICE BUILDING IN CHALANDRI

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ OFFICE BUILDING IN CHALANDRI

Kατασκευή 2010
Construction year 2010
Σε οικόπεδο 1.500 τ.μ. κατασκευάστηκε τριόροφο κτίριο γραφειών, με υπόγειο και υπαίθριο γκαράζ. Το κτίριο συνδυάζει το υαλοπέτασμα με μαύρο γρανίτη που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία. Η ειδικη μελέτη φωτισμού που έγινε γι' αυτό το κτίριο του προσδίδει τη νύχτα ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
On a 1.500 sq.m. corner site, a three storey office building with one basement and an open parking was constructed. The advanced study of the facades' lighting characterizes the building at night.
1/4

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ OFFICE BUILDING AT FALIRO

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ OFFICE BUILDING AT FALIRO

Mελέτη 2009
Study year 2009
Πρόκειται για κτίριο γραφείων στην περιοχή του Φαλήρου, επί γωνιακού οικοπέδου 1.400 τ.μ. περίπου. Το οικόπεδο έχει άψογες προσβάσεις και η σύνθεση της όψης του κτιρίου αγκαλιάζει τη γωνία του οικοπέδου αφήνοντας αρκετό χώρο για πράσινο. Επίσης μελετήθηκε και ένα μικρό κτίριο πολυορόφου γκαράζ που θα εξυπηρετεί το κτίριο.
On a 1.400 sq.m. corner site at Faliro, we studied an office building and a small building of parking area which will serve the needs of the main building.
1/2

ΚΤΙΡΙΟ AEGEAN ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ AEGEAN AIRLINES BUILDING IN HERAKLION INTERNATIONAL AIRPORT

ΚΤΙΡΙΟ AEGEAN ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ AEGEAN AIRLINES BUILDING IN HERAKLION INTERNATIONAL AIRPORT

Κατασκευή 2018
Construction 2018
Αυτό το μικρό κτίριο απαρτίζεται από χώρους γραφείων για τους μηχανικούς της Aegean και αποθήκη για τη φύλαξη εργαλείων και ανταλλακτικών αεροσκαφών. Η μορφολογία είναι λιτή και αναφέρεται στην τυπική αισθητική των κτιρίων αποθήκης. Ο μεταλλικός φορέας εδράζεται σε βάθρο από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα και επενδύεται με πάνελ πολυουρεθάνης ποικίλων τύπων. Η μελέτη ολοκληρώνεται μέσα στο 2017, ενώ η κατασκευή το 2018.
This small building consists of office spaces for Aegean Airlines engineers and warehouse for the storage of tools and aircraft spare parts. The morphology is lean and refers to the typical aesthetics of warehouse structures. The metal bearing structure is seated on an exposed concrete pedestal and is cladded with polyurethane panels of different types. The study was completed in 2017, while the construction was completed during 2018.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CAR DEALERSHIPS

MERCEDES BENZ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ MERCEDES BENZ ON VOULIAGMENIS AVE.

MERCEDES BENZ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ MERCEDES BENZ ON VOULIAGMENIS AVE.

Kατασκευή 2005
Construction year 2005
Σε γωνιακό οικόπεδο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα περίπου 1.000 τ.μ. βρίσκεται κτίριο βασικού αντιπροσώπου της Mercedes Benz. Κεντρικό θέμα της πρόσοψης του κτιρίου αποτελεί το γυάλινο πάνελ οπίσθιας προβολής (back projection) διαστάσεων 5.00x6.00μ. που λειτουργεί ως γιγαντοοθόνη προβάλλοντας διαφημιστικά trailer της εταιρείας.
The building of the primary Mercedes Benz dealership is located on Vouliagmenis Ave. in Glyfada, on a corner plot of approximately 1.000 sq.m. The main theme of the building’s facade is the 5.00m. x 6.00m. back projection panel which is made of glass and functions as a huge screen presenting the company’s advertising trailers.
1/5

SAAB ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ SAAB ON KIFISIAS AVE.

SAAB ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ SAAB ON KIFISIAS AVE.

Κατασκευή 2001
Construction year 2001
Το κτίριο σχεδιάστηκε το 1999 σε οικόπεδο περίπου 2.500 τ.μ. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί το κεντρικό κτίριο της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων της SAAB και περιλαμβάνει έκθεση, πρότυπο συνεργείο και parking.
The building was designed in 1999 on a 2.500 sq.m. site. This is the main building of the SAAB car dealership, housing an auto repair shop and a parking area.

ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ BMW ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ CAR DEALERSHIP BMW SPANOS S.A. IN GLYFADA

ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ BMW ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ CAR DEALERSHIP BMW SPANOS S.A. IN GLYFADA

Κατασκευή 2007
Construction year 2007
Εξυπηρετεί κυρίως τα νότια προάστια και είναι σε λειτουργική σύνθεση με τα κεντρικά γραφεία της ΒΜW Σπανός Α.Ε. του κτιρίου επί της Λεωφόρου Συγγρού και Αμφιθέας.
It serves mostly the southern suburbs and it's functionally linked to the central dealership on Syggrou and Ampitheas Ave.
1/6

HYUNDAI ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ HYUNDAI HELLAS IN ELEFSINA

HYUNDAI ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ HYUNDAI HELLAS IN ELEFSINA

Κατασκευή 1996, Ανακατασκευή 2006
Construction year 1996, Reconstruction year 2006
Κεντρικό κτίριο της Hyundai Ελλάδος επί της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου στην Ελευσίνα, κατασκευασμένο το 1996 για να στεγάσει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το 2006 ανακατασκευάζεται το κτίριο προετοιμασίας καινουργών αυτοκινήτων και ακολουθώντας τη λογική των αμερικάνικων loft το πρώην βιομηχανικό κτίριο μετατράπηκε σε χώρο γραφείων.
On the Athens-Corinth National Road, in Elefsina was constructed one of the main buildings of Huyndai Hellas. The building houses the central administrative offices of the company.
1/3

HYUNDAI ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε HYUNDAI KOMVOS S.A.

HYUNDAI ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε HYUNDAI KOMVOS S.A.

Κατασκευή 1998
Construction year 1998
Το κτίριο στεγάζει μια πρότυπη ολοκληρωμένη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών της αντιπροσωπείας Hyundai και κατασκευάστηκε σε γωνιακό οικόπεδο 3.000 τ.μ. περίπου επί των Λεωφόρων Κηφισού και Καβάλας.
The building was constructed on a 3.000 sq.m. site situated on the corner of Kifissou Ave. and Kavalas Ave. and it's housing an intergrated customer service unit.
1/2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ PAPADAKIS BROS EXPANSION OF PAPADAKIS BROS FACILITIES

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ PAPADAKIS BROS EXPANSION OF PAPADAKIS BROS FACILITIES

Κατασκευή 2018
Construction 2018
Το έργο αυτό περιλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό και κατασκευή όψης για την επέκταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, στην Ελευσίνα. Το εσωτερικό διαιρέθηκε σε δύο ξεχωριστές περιοχές: η μία περιλαμβάνει γραφεία και χώρους διοίκησης, ενώ η άλλη χώρο επισκευής οχημάτων. Η βασική πρόκληση του σχεδιασμού ήταν να προσφέρει λειτουργικούς και, την ίδια στιγμή, ελκυστικούς χώρους για την υποδοχή και αναμονή των πελατών καθώς και επαρκείς βοηθητικούς χώρους για το προσωπικό, σε μία σχετικά περιορισμένη παρεχόμενη επιφάνεια.

This project includes a full facade design and construction for an expansion of the company’s existing facilities in Elefsina. The interior was divided into two separate areas; the first one includes offices and administration spaces, while the other one, an automotive repair workshop. The main challenge of the design was to provide both functional and appealing spaces for the customer reception and waiting areas and, also, sufficient auxiliary spaces for the staff, in a rather limited provided area.
1/2

SAAB - OPEL - HERTZ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ SAAB - OPEL - HERTZ IN CHANIA, CRETE

SAAB - OPEL - HERTZ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ SAAB - OPEL - HERTZ IN CHANIA, CRETE

Κατασκευή 2005
Construction year 2005
Σε οικόπεδο 8.000 τ.μ. επί της Λεωφόρου Σούδας στα Χανιά της Κρήτης κατασκευάστηκε κτίριο 2.000 τ.μ. που στεγάζει τις εταιρείες SAAB, Opel και Hertz του Ομίλου Βασιλάκη.
On Soudas Ave. in Chania, on a 8.000 sq.m. site, a 2.000 sq.m. building was constructed housing the offices of the Saab, Opel, Hertz companies of Vassilakis Group.
1/2

OPEL ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ OPEL IN KAMATERO

OPEL ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ OPEL IN KAMATERO

Κατασκευή 2006
Construction year 2006
Σε οικόπεδο 3.500 τ.μ. κατασκευάστηκε κτίριο 2.000 τ.μ. που στεγάζει την εταιρεία Opel ΔΡΟΜΩΝ Α.Ε.Β.Ε. με χρήση καταστήματος, γραφείων, συνεργείου και φανοβαφείου αυτοκινήτων.
This building of 2.000 sq.m. has been constructed on a 3.500 sq.m. site with the purpose of housing Opel Dromon A.E.B.E. and is used as a store while also providing office space, an auto repair shop as well as a parking space.
1/2

OPEL ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ OPEL IN KOROPI

OPEL ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ OPEL IN KOROPI

Κατασκευή 2001
Construction year 2001
Το κτίριο στεγάζει εκθεσιακό χώρο, συνεργείο και φανοβαφείο και ανακατασκευάστηκε και επεκτάθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες της μονάδας Opel του ομίλου Βασιλάκη.
The building was reconstructed and extended to cater for the needs of the Opel unit, part of the Vassilakis Group. The unit has a showroom, while it also functions as a workshop and car body repair shop.
1/2

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ TOYOTA Ι.ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ TOYOTA I. PAPADAMANTIOU IN KIFISIA

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ TOYOTA Ι.ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ TOYOTA I. PAPADAMANTIOU IN KIFISIA

Μελέτη Ανακατασκευής 2010
Reconstruction study year 2010
Πρόκειται για την ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου που εντάσσεται σε ευρύτερο συγκρότημα κτιρίων της ίδιας αντιπροσωπείας. Το κτίριο θα μετατραπεί από συνεργείο σε showroom και γραφεία της εταιρείας.
Our office studied the total renovation of the exterior and the interior of an existing building which is part of a complex of buildings which Toyota car dealership I.Papadamantiou owns. The building will be transformed in a showroom and offices of the company.

ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ TOYOTA Ι.ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ TOYOTA I.PAPADAMANTIOU DEALERSHIP IN KIFISIA

ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ TOYOTA Ι.ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ TOYOTA I.PAPADAMANTIOU DEALERSHIP IN KIFISIA

Μελέτη 2009
Study year 2009
Πρόκειται για νέα κάθετη μονάδα συνεργείου, φανοποιείου, αποθηκών ανταλλακτικών και χώρων στάθμευσης σε οικόπεδο 1.700 τ.μ. περίπου. Το κτίριο εντάσσεται στο ευρύτερο συγκρότημα κτιρίων της ίδιας αντιπροσωπείας.
The building of the primary Toyota I.Papadamantiou dealership will be constructed on a corner plot of 1.700 sq. m. approximately. The building is part of a complex of buildings which Toyota car dealership own.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ AUTOTECHNICA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ AUTOTECHNICA BG HEADQUARTERS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ AUTOTECHNICA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ AUTOTECHNICA BG HEADQUARTERS

Μελέτη 2009
Study year 2009
Σε οικόπεδο επιφάνειας 21.000 τ.μ. στη Βουλγαρία, πρόκειται να κατασκευαστούν τα κεντρικά κτίρια των εταιρειών Hertz BG και Autotechnica. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν ένα showroom 1.190 τ.μ., γραφειακούς χώρους (1.000 τ.μ.), χώρο συνεργείου και φανοβαφείου (1.600 τ.μ.) και 285 θέσεις στάθμευσης.
On a plot of 21.000 sq.m. in Bulgaria, there are about to be constructed the main headquarters of Hertz BG and Autotechnica. The establishments will include a showroom of 1.190 sq.m., offices (1.000 sq.m.), body shop and paint shop (1.600 sq.m.) and 285 parking spaces.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ Θ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ VASSILAKIS GROUP ESTABLISHMENTS IN ARGYROUPOLI

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ Θ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ VASSILAKIS GROUP ESTABLISHMENTS IN ARGYROUPOLI

Μελέτες 2012-2018
Study years 2012-2018
Επί των 2 παλαιών και υφιστάμενων κτιρίων αλλά και του τραπεζοειδούς οικοπέδου ανάμεσα τους, ζητήθηκε από τον Όμιλο Θ. Βασιλάκη η επέμβαση βελτίωσης και διακριτικού εκσυγχρονισμού χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες δαπάνες, τόσο στα 2 κτίρια, όσο και στο οικόπεδο πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Vassilakis Group asked for a low budget refurbishment of two older buildings located on a trapezoid plot in Argyroupoli, Athens. The establishments are used for selling used cars.

ΞΕΝΟΔΟΧΕIΑ HOTELS

ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS

ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS

Kατασκευή 2004
Construction year 2004
Επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού βρίσκεται το συγκεκριμένο κτίριο που περιλαμβάνει 15 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα-σουΐτες για να καλύψει την ανάγκη για μόνιμη ή και προσωρινή κατοικία.
This building is located on Kifisias Ave. at Psychiko and has 15 luxurious suites for long or short term rental period.
1/4

KINETTA BEACH KINETTA BEACH

KINETTA BEACH KINETTA BEACH

Μελέτη 2006
Study year 2006
Πρόκειται για επέκταση 60 δωματίων και προσθήκη εστιατορίου, spa, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και γηπέδων αθλοπαιδιών.
This project included the addition of 60 rooms, a restaurant, a spa, a multi-purpose room and athletic courts.

ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΟΥ (POROS IMAGE HOTEL) XENIA POROU (POROS IMAGE HOTEL)

ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΟΥ (POROS IMAGE HOTEL) XENIA POROU (POROS IMAGE HOTEL)

Mελέτη 2007
Year of Study 2007
Σε οικόπεδο επιφάνειας 17.695 τ.μ. στην περιοχή Νεώριο του Δήμου Πόρου, μελετήθηκε νέο ξενοδοχείο (επέκταση του υφισταμένου Poros Image, πρώην Ξενία Πόρου) το οποίο αποτελείται από: ένα κεντρικό κτίριο με λειτουργίες υποδοχής, σαλονιού, bar, εστιατορίου, βοηθητικών χρήσεων, spa και 14 κτίρια επιπλωμένων διαμερισμάτων. Η συνολική προσθήκη είναι 86 κλινών.
On a site of 17.695 sq.m., on the area of Neorio of the Municipality of Poros, we studied the expansion of an existing hotel (Poros Image, former Xenia Poros Hotel) that consisted of: a main building with reception, lobby, bar, restaurant, spa and 14 independent furnished apartment buildings.

CRETAN PEARL RESORT & SPA CRETAN PEARL RESORT & SPA

CRETAN PEARL RESORT & SPA CRETAN PEARL RESORT & SPA

Ανακαίνιση 2015
Renovation 2015
Tο 2014, μια ανερχόμενη τουριστική εταιρία του εξωτερικού ανέλαβε την διεύθυνση του Cretan Pearl Resort & Spa. Το υφιστάμενο ξενοδοχείο κατασκευάστηκε πριν περίπου 15 χρόνια σε παραθαλάσσια έκταση 43 στρεμμάτων στην περιοχή Σταυρός, 15 χλμ. έξω από την πόλη των Χανίων της Κρήτης. Το γραφείο μας ανέλαβε την μελέτη ριζικής ανακαίνισης αυτής της ξενοδοχειακής μονάδας ώστε να αναβαθμιστεί σε κατηγορία 5 αστέρων. Το ξενοδοχείο αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο το οπoίο στεγάζει 50 περίπου δωμάτια, την κεντρική reception, εστιατόρια, bar, café, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, spa, κομμωτήριο και τουριστικά καταστήματα. Υπάρχουν εννέα ακόμα ανεξάρτητα κτίρια bungalows τα οποία στεγάζουν 100 περίπου σουΐτες μονόχωρες και δίχωρες. Στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου θα βρει κανείς δύο πισίνες, εστιατόρια, bar, αθλητικά γήπεδα, νεροτσουλήθρες, ένα μικρό εκκλησάκι και μια παιδική χαρά. Ο στόχος της αρχιτεκτονικής μας μελέτης ήταν η ριζική ανακαίνιση τόσο των 16000 τετραγωνικών μέτρων κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και τμημάτων του περιβάλλοντα χώρου του ξενοδοχείου. Το σύνολο της μελέτης κινήθηκε σε διαχρονικές γραμμές που αποπνέουν πολυτέλεια χωρίς υπερβολή και επιλέχθηκαν αποχρώσεις του λευκού και του γκρι έτσι ώστε το ξενοδοχείο να ενσωματωθεί στο βραχώδες φυσικό περιβάλλον. Η όψη του κεντρικού κτιρίου του ξενοδοχείου σχεδιάστηκε από την αρχή έτσι ώστε να μη θυμίζει καθόλου το παλαιό ξενοδοχείο. Η πρόταση μας περιλαμβάνει επένδυση της όψης σε διαφορετικά επίπεδα με λευκό μάρμαρο Διονύσου με ειδικό, κρυφού τύπου, led φωτισμό. Στο χώρο της reception σχεδιάστηκε ένα welcome bar εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και νέοι χώροι αναμονής. Tο μεγαλύτερο μέρος της ξενοδοχειακής μονάδας εκσυγχρονίστηκε τεχνολογικά και αισθητικά, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της εποχής. Όλοι οι χώροι μελετήθηκαν με γνώμονα τη μοντέρνα και μινιμαλιστική αρχιτεκτονική και αισθητική. Στην επίπλωση των δωματίων χρησιμοποιήθηκαν έπιπλα επώνυμων οίκων του εξωτερικού σε χρωματισμούς του γκρι και του λευκού, ακολουθώντας ταυτόχρονα λιτές αλλά διαχρονικές γραμμές. Τέλος κατασκευάστηκε ένα νέο lounge bar εξωτερικού χώρου, το οποίο λειτουργεί ως Champagne Bar όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν απολαμβάνοντας το κοκτέιλ τους, με την εκπληκτική απρόσκοπτη θέα του Αιγαίου. Δίπλα σε αυτό βρίσκεται το Rafale Restaurant -της γνωστής αθηναϊκής αλυσίδας εστιατορίων- με ελληνική, κρητική και μεσογειακή κουζίνα. Επίσης δημιουργήθηκε ένα ινδικό εστιατόριο με εσωτερικό χώρο αλλά και υπερυψωμένη βεράντα, εμπνευσμένο από τις καφετί αποχρώσεις του ινδικού καρυκεύματος Tamarind από το οποίο πήρε και την ονομασία του.

In 2014 an emerging foreign touristic company undertook the management of Cretan Pearl Resort & Spa. The existing hotel was built approximately 15 years ago at a coastal area of 43000 sq.m. in the region of Stavros, at a distance of 15 km from the city of Chania in Crete. The major renovation study of this hotel was assigned to our office, in order to upgrade it to a 5 star hotel. The hotel consists of a central building, which hosts about 50 rooms, a central reception, restaurants, bars, café, gym, wellness center, spa, hair salons, and touristic stores. Moreover there are nine independent buildings-bungalows, which house approximately 100, one or two bedroom, suites. In the outer space of the hotel, there are two swimming pools, restaurants, bars, athletic centers, waterslides, a small church and a children’s playground. This architectural study aimed at the major renovation of the 16000 sq.m. building facilities, as well as the surroundings of the hotel. The whole study followed a temporal style, which inspires luxury without exaggeration characterized by tints of white and gray, in order to adjust the hotel to the natural rocky environment. The façade of the central building was totally redesigned in order not to resemble to the old hotel’s entrance. Our proposal includes different façade’s levels coated with white marble from Dionysus, and special, secret led lighting fixtures. In the reception we designed a welcome bar, both indoors and outdoors as well as new waiting areas. The biggest part of the hotel was technologically and aesthetically renovated, in order to meet the high standards of our times. All the areas were designed according to the modern and minimalist architecture and aesthetic. The furniture of the rooms was selected from famous foreign furniture brands in grey and white colors adhering to a simple yet timeless style. Finally, we constructed a new outdoor lounge bar, which serves mainly as Champagne Bar, where the visitors can relax enjoying their cocktail, with a spectacular view at the Aegean Sea. Next to it, there is Rafale Restaurant- which belongs to the famous chain of restaurants in Athens- serving Greek, Cretan and Mediterranean dishes. An Indian Restaurant with interior spaces and elevated decks has also been established, taking its inspiration from the brown shades of Tamarind that is the Indian spice after which the restaurant was named.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚIΕΣ HOUSES

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ RESIDENCE IN THE NORTHERN SUBURBS

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ RESIDENCE IN THE NORTHERN SUBURBS

Κατασκευή 2006
Construction year 2006
Πρόκειται για υπερπολυτελή μονοκατοικία 500 περίπου τ.μ., σε οικοπεδο 4.000 τ.μ. Η κατοικία διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα και η εξωτερική του μορφή χαρακτηρίζεται από απλούς όγκους που ενσωματώνουν παράλληλα και παραδοσιακά στοιχεία όπως η πέτρα και οι τετράρριχτες στέγες. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι υψηλών προδιαγραφών και ενσωματώνουν τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά συστήματα.
This luxurious residence of approximately 500 sq.m. on a corner site of 4.000 sq.m. is arranged on 3 levels and its exterior is characterized from simple volumes that incorporate traditional elements, such as stone and four-pitched clay roofs. The electrical and mechanical installations are of high standards and incorporate state-of-the-art electronic and electrical systems.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ RESIDENCE IN SARONIDA

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ RESIDENCE IN SARONIDA

Κατασκευή 2006
Construction year 2006
Σε ιδιαίτερα επικλινές οικόπεδο περίπου 1.400 τ.μ. κτίστηκε πολυτελής κατοικία 400 τ.μ. τριών επιπέδων που είναι στην ουσία "κρεμασμένη" στο βουνό έχοντας μπροστά της την εντυπωσιακή θέα στο Σαρωνικό και στον οικισμό της Σαρωνίδας.
On a particularly inclined site of approximately 1.400 sq.m., we 've constructed this luxurious three storey residence of 400 sq.m., which practically seems to "be hanging" from the mountain having an impressive view to the Bay of Saronikos and the area of Saronida.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ RESIDENCE IN FILOTHEI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ RESIDENCE IN FILOTHEI

Κατασκευή 2001
Construction year 2001
Πρόκειται για μονοκατοικία 400 τ.μ. με πισίνα και υπόγειο σε οικόπεδο 700 τ.μ.
This is a residence of 400 sq.m. with swimming pool and basement on a 700 sq.m. plot.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ RESIDENCE IN FILOTHEI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ RESIDENCE IN FILOTHEI

Κατασκευή 2007
Construction year 2007
Η συγκεκριμένη κατοικία 600 τ.μ. αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 1.200 τ.μ. Το επικλινές του οικοπέδου εμφανίζει διόροφο το κτίριο στο επίπεδο της εισόδου και τριόροφο στο πίσω μέρος προς την πισίνα. Το ύφος του σπιτιού είναι απλό λιτό με πολλές κλασικές επιρροές.
This is a 600 sq. m. residence on a plot of approximately 1.200 sq.m. Due to the increased inclination of the ground, the house seems to consist of two floors when seen from the entrance side of the plot and three floors when seen from the back side, towards the pool. The style of the house is marked by simple, plain lines with classical influences.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ RESIDENCE IN EKALI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ RESIDENCE IN EKALI

Κατασκευή 1996
Construction year 1996
Πρόκειται για μονοκατοικία 1.400 τ.μ. που αναπτύσσεται σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. και αποτελεί ένα πλήρες οικοδομικό τετράγωνο. Λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους το κτίριο εμφανίζεται ισόγειο στην επάνω πλευρά του οικοπέδου αλλά καταλήγει πλήρως διόροφο στο χαμηλότερο σημείο του. Το σύνολο της θέας από την Πάρνηθα ως τα ορεινά της Εκάλης καλύφθηκε με την οργάνωση του κτιρίου σε τρεις ακτινωτές πτέρυγες ανα 120°.
This residence of 1.400 sq.m. is developed on a site of 4.000 sq.m. and covers an entire building block. Due to the increased inclination of the ground, the building seems to consist of one floor when seen from the upper side of the plot, but ends up with two entire floors at its lowest point. The house has a great view as it has been arranged into 3 radial wings per 120 degrees, allowing it to overlook a vast area from Mount Parnitha up to the hills of Ekali.

ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ TWO RESIDENCES IN CHALANDRI

ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ TWO RESIDENCES IN CHALANDRI

Κατασκευή 2006
Construction year 2006
Δυο μονοκατοικίες των 240 τ.μ. η κάθε μία, αναπτύσσονται σε 3 επίπεδα με κοινόχρηστο υπόγειο επί οικοπέδου 300τ.μ. στο Κάτω Χαλάνδρι.
Two houses of 240 sq.m. each, extending on three levels with a shared basement, built on a 300 sq.m. plot in Kato Chalandri.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ RESIDENCE IN EKALI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ RESIDENCE IN EKALI

Κατασκευή 2007
Construction year 2007
Πρόκειται για μονοκατοικία 500 τ.μ. σε οικόπεδο 900 τ.μ. στην περιοχή της Εκάλης. Χαρακτηριστικό της, στο πίσω μέρος, το ελεύθερο κλιμακοστάσιο με το μεγάλο υαλοπέτασμα που οδηγεί στο επίπεδο των υπνοδωματίων
On a site of 900 sq.m. in the area of Ekali, this 500 sq.m. two storey residence was built with its dinstinctive element being its free in space staircase leading to the level of the bedrooms.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ RESIDENCE IN GLYFADA

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ RESIDENCE IN GLYFADA

Κατασκευή 2006
Construction year 2006
Στη νεοενταγμένη στο σχέδιο πόλης, περιοχή της 'Aνω Γλυφάδας, κατασκευάστηκε σε οικόπεδο 400 τ.μ. διόροφη μονοκατοικία 320 τ.μ. με υπόγειο και πισίνα.
In a recently integrated into the city plan area of Ano Glyfada, a two storey residence of 320 sq.m. with a basement and a swimming pool was constructed on a 400 sq.m. site.
1/5

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ RESIDENCE IN CHALANDRI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ RESIDENCE IN CHALANDRI

Κατασκευή 1992
Construction year 1992
Η 280 τ.μ. μονοκατοικία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και έχει χτιστεί σε οικόπεδο 300 τ.μ.
This 280 sq.m. residence is arranged on 3 levels and is built on a 300 sq.m. plot.
1/7

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ RESIDENCE IN THE NORTHERN SUBURBS

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ RESIDENCE IN THE NORTHERN SUBURBS

Κατασκευή 2000
Construction year 2000
Πρόκειται για μονοκατοικία 900 τ.μ. που αναπτύσσεται σε οικόπεδο 3.500 τ.μ. Κατά απαίτηση των ιδιοκτητών η κατοικία δεν αναπτύχθηκε σε ύψος αλλά σε οριζόντια διάταξη με μικρές υψομετρικές διαφορές ανάμεσα στους χώρους.
This 900 sq.m. residence was developed on a 3.500 sq.m. site. At the request of the owners, it is developed on a horizontal level with small fluctuations in height within the spaces.
1/3

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ RESIDENCE IN PALAIO PSYCHIKO

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ RESIDENCE IN PALAIO PSYCHIKO

Διατηρητέο κτίριο του 1928, Ανακατασκευή 1989
Scheduled building 1928, Reconstruction year 1989
Ένα από τα πολλά διατηρητέα κτίρια του Π.Ψυχικού είναι και το συγκεκριμένο το οποίο ανακατασκευάστηκε για τις ανάγκες της ιδιοκτήτριας οικογένειας με μια προσπάθεια από τον Αρχιτέκτονα να επαναφέρει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του που είχαν αλλοιωθεί από τις προγενέστερες χρήσεις.
This residence is one of numerous scheduled buildings in Palaio Psichiko which was reconstructed for the needs of the owner family in an effort to regain some of the elements that were altered from previous usage.
1/4

ΔΥΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ TWO RESIDENCES IN VOULA

ΔΥΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ TWO RESIDENCES IN VOULA

Κατασκευή 2010
Construction year 2010
Σε γωνιακό οικόπεδο 1.400 τ.μ. περίπου κατασκευάστηκαν δύο ανεξάρτητες υπερπολυτελείς μονοκατοικίες με υπόγεια και πισίνα. Στη μελέτη δεν εξαντλήθηκε ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου και έτσι υπάρχει αρκετός χώρος για μεγάλο και πυκνά φυτεμένο κήπο.
On a corner site of 1.400 sq.m., we built two luxurious residences with basements and a swimming-pool. The building coefficient was not used at its maximum and thus exists enough space for a big and densely planted garden.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ RESIDENCE ON OINOUSSES ISLAND

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ RESIDENCE ON OINOUSSES ISLAND

Προμελέτη 2009
Study year 2009
Στο ακριτικό νησί των Οινουσσών, μελετήθηκε μια διόροφη μονοκατοικία με ξεχωριστό ξενώνα και πισίνα. Σεβόμενοι την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού μελετήθηκε μια κατοικία "εσωστρεφής" με ελάχιστα παράθυρα προς το δρόμο και με εκτόνωση όλων των δραστηριοτήτων της κατοικίας στην πίσω αυλή.
In the border island of Oinousses, we studied a two storey residence with a separate guesthouse and a swimming-pool. With respect to the traditional architecture of the island, we studied an "introvert" residence with very few windows to the street and with expansion of all activities of the residence in the back yard.

ΔΥΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ TWO RESIDENCES IN DIONYSOS

ΔΥΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ TWO RESIDENCES IN DIONYSOS

Μελέτη 2011
Study year 2011
Στην περιοχή του Διονύσου, σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα το δάσος, μελετήθηκαν δύο ίδιες κατοικίες σε επαφή, 250 τ.μ. η καθεμιά. Οι κατοικίες αναπτύσσονται σε 4 επίπεδα συμπεριλαμβανομένου του υπογείου που διαθέτει θέσεις σταθμευσης και βοηθητικούς χώρους.
On a 800 sq.m. plot, with a forest view, in Dionysos, two identical four storey houses of 250 sq.m. each, are going to be constructed. The houses share a basement which consists of a parking area and auxiliary spaces.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ RESIDENCE IN VOULA

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ RESIDENCE IN VOULA

Μελέτη 2013
Study year 2013
Σε υφιστάμενη βίλλα 1000 τ.μ. δεκαετίας που βρίσκεται στα Νότια προάστια, ζητήθηκε ν’ανασχεδιαστεί εσωτερικά και εξωτερικά με σημαντικές επεμβασεις και στον φέροντα σκελετό έτσι ώστε η επίλυση να εξυπηρετεί τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες των νέων ιδιοκτητών. Η αρχική μελέτη έχει τροποποιηθεί σε βάθος διατηρώντας όμως το αρχικό περίγραμμα της κατοικίας για λόγους οικοδομικού κανονισμού.
It’s about a total refurbishment of an existing villa of 1000 sq.m. located in the southern suburbs of Athens. The project concerned interventions on the exterior and the interior of the building including its concrete structure in order to meet the owners’ requirements. The outline of the building was not modified for legality reasons.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ RESIDENCE IN PENTELI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ RESIDENCE IN PENTELI

Κατασκευή 2012
Construction year 2012
Σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. στην Πεντέλη σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μονοκατοικία 265 τ.μ. χρησιμοποιώντας τον μισό συντελεστή δόμησης έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν στο μέλλον να κατασκευάσουν μία ακόμη μονοκατοικία των ίδιων τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας.
On a plot of 1000 sq.m. in Penteli, a house of 265 sq.m. was designed and constructed. Half of the plot ratio was used in order for the owner to be able to construct a second house of the same area.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ DUBAI RESIDENCE IN DUBAI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ DUBAI RESIDENCE IN DUBAI

Μελέτη 2014
Study year 2014
Σε ένα από τα ωραιότερα οικόπεδα που βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή στην πόλη του Dubai, μελετήθηκε και σχεδιάστηκε υπερπολυτελής μοντέρνα κατοικία που θα φιλοξενήσει πολυμελή οικογένεια. Η κατοικία αναπτύσσεται σε 800 τ.μ. περίπου κύριας κατοικίας και 400 τ.μ. βοηθητικών χώρων. Στο οικόπεδο σχεδιάστηκε συμπληρωματικά ένα ανεξάρτητο studio 45 τ.μ. για τις ανάγκες διαμονής του μόνιμου προσωπικού της κατοικίας.
In one of the nicest plot of lands located in a coastal area in the city of Dubai, we planned and designed a luxurious modern residence, which is going to accommodate a large family. The main areas of the house are developed in approximately 800 sq.m. while the auxiliary spaces cover a surface of about 400 sq.m. The house also provides a studio of about 45 sq.m. designed to accommodate the house’s staff.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚIΕΣ BLOCK BUILDINGS

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ BLOCK OF FLATS IN FILOTHEI

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ BLOCK OF FLATS IN FILOTHEI

Kατασκευή 2010
Construction year 2010
Σε οικόπεδο 1.100 τ.μ. περίπου ανεγέρθηκε τριόροφο κτίριο οκτώ διαμερισμάτων με πισίνα. Το κτίριο είναι τοποθετημένο στο κέντρο του οικοπέδου και διαθέτει δύο υπόγεια καθώς και κοινόχρηστο γυμναστήριο με αποδυτήρια που εξυπηρετούν ταυτόχρονα και την πισίνα.
On a 1.100 sq.m. plot, a three storey building of eight flats and a swimming pool was constructed. The building is positioned freely within the plot and has two basements and a gym for the residents.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ BLOCK OF FLATS IN VARKIZA

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ BLOCK OF FLATS IN VARKIZA

Kατασκευή 2006
Construction year 2006
Στη Βάρκιζα, επί των οδών Θέμιδος και Ευριδίκης, σε οικόπεδο 1.200 τ.μ. βρίσκεται αυτή η πολυκατοικία που συνδυάζει στις όψεις της στοιχεία ξύλου και γυαλιού.
In Varkiza, on the corner of Thetidos Str. and Evridikis Str. and on a 1.200 sq. m. corner site, this four storey block of flats has been constructed. Its facade combines wood and glass materials.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ BLOCK OF FLATS IN NEO PSYCHIKO

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ BLOCK OF FLATS IN NEO PSYCHIKO

Kατασκευή 2003
Construction year 2006
Στο Νέο Ψυχικό σε οικόπεδο εμβαδού 450 τ.μ. έχει ανεγερθεί πενταόροφο κτίριο διαμερισμάτων. Η όψη του κτιρίου με στοιχεία inox και αμμοβολημένο γυαλί προσδίδει ένα μοντέρνο ύφος στο κτίσμα.
A five storey building was constructed on a 450 sq.m. plot, in Neo Psychiko. The elements of stainless steel and the sandblasted crystals result in a modern style building.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ BLOCK OF FLATS IN CHALANDRI

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ BLOCK OF FLATS IN CHALANDRI

Kατασκευή 2007
Construction year 2007
Σε γωνιακό οικόπεδο 850 τ.μ. στο Κάτω Χαλάνδρι κατασκευάστηκε τετραόροφη πολυκατοικία επτά διαμερισμάτων με pilotis και υπόγειο. Χαρακτηριστικό του κτιρίου ο διορόφου ύψους ημιυπαίθριος χώρος που βρίσκεται πάνω από την κεντρική είσοδο.
A new four storey building which consists of 7 apartments with pilotis and a basement was built on an 850 sq.m. plot. A typical element of the building is the two storey semi sheltered area above the main entrance.
1/4

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLOCK OF FLATS IN AGHIA PARASKEVI

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLOCK OF FLATS IN AGHIA PARASKEVI

Kατασκευή 2004
Construction year 2004
Σε οικόπεδο 340 τ.μ. ανεγέρθηκε τριόροφο κτίριο τριών διαμερισμάτων με υπόγειο.
On a 340 sq.m. site, this three storey building of three apartments with a basement, was constructed.
1/2

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ BLOCK OF FLATS IN PIRAEUS

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ BLOCK OF FLATS IN PIRAEUS

Mελέτη 2009
Study year 2010
Σε γωνιακό οικόπεδο 450 τ.μ. περίπου, μελετήθηκε εξαόροφο κτίριο οκτώ διαμερισμάτων με επαγγελματικούς χώρους στο ισόγειο και στον α' όροφο. Το κτίριο θα διαθέτει δύο υπόγεια που χρησιμοποιούνται για βοηθητικούς χώρους και στάθμευση.
On a 450 sq.m. corner plot, a six storey building of eight flats with professional spaces on the 1st and ground floor, was constructed. The building has two basements which are used for parking areas and storage.
1/3

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ BLOCK OF FLATS IN DROSIA

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ BLOCK OF FLATS IN DROSIA

Kατασκευή 2009
Construction year 2009
Σε οικόπεδο 1.300 τ.μ. ανεγέρθηκε κτίριο επτά διαμερισμάτων. Το κτίριο είναι πανταχόθεν ελεύθερο και αποτελείται από δύο διακριτούς όγκους που συνδέονται με το κεντρικό κλιμακοστάσιο εισόδου.
On a 1.300 sq.m. plot, a three storey building of seven flats was constructed. The building is positioned freely within the plot and consists of two distinct volumes which are connected with the central staircase.
1/3

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ BLOCK OF FLATS IN POLITEIA

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ BLOCK OF FLATS IN POLITEIA

Kατασκευή 2006
Construction year 2006
Πρόκειται για κατασκευή τριόροφης πολυκατοικίας πέντε διαμερισμάτων με υπόγειο, σε οικόπεδο 1.090 τ.μ. περίπου.
This three storey building of five apartments with a basement, was constructed on a site of approximately 1.090 sq.m.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BLOCK COMPLEXES

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ BUILDING COMPLEX ON SPETSES

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ BUILDING COMPLEX ON SPETSES

Kατασκευή 2000
Construction year 2000
Σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την Ντάπια, στη χώρα των Σπετσών, το μικρό αυτό συγκρότημα σχεδιάστηκε με σεβασμό στη ντόπια παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αποτελείται από 4 ανεξάρτητες σουΐτες , παραθεριστικού χαρακτήρα, 50 τ.μ. η κάθε μία.
Ten minutes from Dapia, in the "Chora" of Spetses, this small building complex was designed in a way that respects the local traditional morphology. It consists of 4 independent suites, 50 sq.m. each.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ BUILDING COMPLEX IN PALAIO PSYCHIKO

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ BUILDING COMPLEX IN PALAIO PSYCHIKO

Kατασκευή 2010
Construction year 2010
Σε δις-γωνιαίο οικόπεδο 1.500 τ.μ. περίπου, κατασκευάστηκε συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από δύο ανεξάρτητες μαιζονέτες με πισίνα και πέντε διαμερίσματα. Το συγκρότημα διαθέτει ενιαίο β' υπόγειο γκαράζ και μεγάλους κήπους.
On a corner site of approximately 1.500 sq.m., a building complex consisting of 2 independent houses with a swimming-pool and 5 apartments. The complex has a common 2nd basement and large gardens.
1/4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΦΑΛΗΡΟ BUILDING COMPLEX IN NEO FALIRO

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΦΑΛΗΡΟ BUILDING COMPLEX IN NEO FALIRO

Kατασκευή 2006
Construction year 2006
Επί των οδών Δαβάκη, Πίνδου και Ι.Μήτσα κατασκευάστηκαν τρία κτίρια που αποτελούνται από 78 διαμερίσματα με δύο υπόγεια. Τα δύο από τα τρία κτίρια δημιουργούν ισχυρό μέτωπο επί των δρόμων και αφήνουν ένα μεγάλο άνοιγμα στη γωνία του οικοπέδου ώστε να τονιστεί η είσοδος, στον άξονα της οποίας διαμορφώνεται μια επιμήκης πορεία ανάμεσα στα δύο κτίρια που οδηγεί στις εισόδους τους και στο πίσω κτίριο.
In Neo Faliro, on a corner plot facing Davaki, Pindou and I.Mitsa Street, we constructed a three building complex of 78 apartments with two basements. The two buildings create a strong front on the two streets and leave a large opening in the corner to clearly mark the entrance, signaling the beginning of a long corridor that runs between the two buildings and then leads to their respective entrances and to the entrance of the third building.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ BUILDING COMPLEX IN GERAKAS

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ BUILDING COMPLEX IN GERAKAS

Kατασκευή 2007
Construction year 2007
Το συγκρότημα εκτείνεται σε οικόπεδο 2.000 τ.μ. και αποτελεί τη γ' φάση μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής μελέτης συνολικής έκτασης 7.000 τ.μ. Η έκταση της γ' φάσης κατατμήθηκε σε τρία οικόπεδα που περιλαμβάνουν 13 διαμερίσματα.
The building complex was designed in an area of 2.000 sq.m. and is the 3rd phase of an architectural study that comprised a total of 7.000 sq.m. built-up space. The area of the 3rd phase was divided in three plots with the total of 13 apartments.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 'ΦΟΙΒΟΣ' ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ BUILDING COMPLEX PHOEBUS IN DELPHI

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 'ΦΟΙΒΟΣ' ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ BUILDING COMPLEX PHOEBUS IN DELPHI

Kατασκευή 2007
Construction year 2007
Το συγκρότημα είναι χτισμένο στο κέντρο των Δελφών σε επικλινές οικόπεδο περίπου 600 τ.μ. Τα τρία κτίρια περιλαμβάνουν 13 διαμερίσματα και είναι κτισμένα σε παράλληλη διάταξη μεταξύ τους. Οι γραμμές των όψεων του συγκροτήματος είναι λιτές και εναρμονίζονται απόλυτα με το παραδοσιακό ύφος του οικισμού των Δελφών.
The complex is built in the centre of Delphi, on an inclined plot of approximately 600 sq.m. The three buildings consist of 13 apartments and are built parallel to each other. The clear and simple lines of the three volumes come in harmony with the traditional architectural style of Delphi.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ BUILDING COMPLEX IN ARACHOVA

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ BUILDING COMPLEX IN ARACHOVA

Kατασκευή 2007
Construction year 2007
Το συγκρότημα εκτείνεται σε οικόπεδο 2.500 τ.μ. και αποτελείται από τρεις εξοχικές κατοικίες που βρίσκονται στην περιοχή Λειβάδι, ανάμεσα στην Αράχωβα και το Χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Οι κατοικίες είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένες από πέτρα και ξύλο.
The complex, which is developed on a 2.500 sq.m. site, consists of 3 country houses located between Arachova and the Parnassos ski resort on the area of Livadi. The houses are entirely made of stone and wood.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ BUILDING COMPLEX ON MYKONOS ISLAND

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ BUILDING COMPLEX ON MYKONOS ISLAND

Kατασκευή 2010
Construction year 2010
Σε τρία οικόπεδα συνολικής έκτασης 12.000 τ.μ. περίπου στην περιοχή Ελιά της Μυκόνου, κατασκευάζονται δώδεκα εξοχικές κατοικίες σε τρία μπλοκ των τεσσάρων κατοικιών με πισίνες. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στις εξωτερικές διαμορφώσεις των οικοπέδων διότι το οικόπεδο είναι μεγάλης κλίσης και ο εξωτερικός χώρος έπρεπε να διαμορφωθεί έτσι ώστε να κινείται κανείς εύκολα μέσα στο οικόπεδο.
On three plots of approximately 12.000 sq.m. total area, on the region of "Elia", we are constructing twelve summer houses, four on each plot, with swimming pools and basements. Great attention was given to the exterior design due to the increased inclination of the site and the need to ease the movement through the site and between the houses.
1/3

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ BUILDING COMPLEX OF 9 RESIDENCES IN KIFISSIA

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ BUILDING COMPLEX OF 9 RESIDENCES IN KIFISSIA

Kατασκευή 1989
Construction year 1989
Στο Στροφύλι της Κηφισιάς κατασκευάστηκε το συγκεκριμένο συγκρότημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργείται στους ενοίκους η αίσθηση της πολυκατοικίας αλλά ενός μικρού οικισμού.
In the area of Strofili in Kifissia, this complex was constructed in a way so that the tenants feel like living in a small settlement rather than in a block of houses.
1/4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ BUILDING COMPLEX IN ANTHOUSA

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ BUILDING COMPLEX IN ANTHOUSA

Kατασκευή 2010
Construction year 2010
Σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. περίπου στην Ανθούσα κατασκευάζεται συγκρότημα τριών κατοικιών. Οι τρεις αυτές κατοικίες έχουν κοινό υπόγειο με χρήση αποθηκών και στάθμευσης. Στους εξωτερικους χώρους του κτιρίου έχει χρησιμοποιηθεί πολλή πέτρα σε συνδυασμό με ψηλή και χαμηλή φύτευση.
On a site of approximately 1.000 sq.m. in Anthousa, we are constructing a building complex of three houses that have a common basement with parking and storage areas. On the exterior, a great amount of stone has been used combined with dense planting.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ INTERIOR DESIGN

HERTZ LOUNGES HERTZ LOUNGES

HERTZ LOUNGES HERTZ LOUNGES

Μελέτη & Κατασκευή 2016-2018
Study & Construction period 2016-2018
Το 2016, ξεκινάει ο πλήρης ανασχεδιασμός, διαμόρφωση και κατασκευαστική επιμέλεια σταθμών και γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων της Hertz, σε έξι τοποθεσίες ανά την Ελλάδα: Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Μύκονο, Κω και στην Αργυρούπολη, τα οποία ολοκληρώνονται κατασκευαστικά έως το 2018. Η γενική συνθετική και υφολογική προσέγγιση του σχεδιασμού ακολουθεί την επίσημη εταιρική ταυτότητα της Hertz και, παράλληλα, διαμορφώνει ένα νέο CI, το οποίο εκφράζεται μέσα από τις μορφές, τις επιλογές υλικών και χρωμάτων στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό του χώρου, μέσω της διακόσμησης και των επιλογών για την επίπλωση.
In 2016, a full redesign, configuration and construction supervision process began for car rental stations and offices of Hertz, at six locations across Greece: Heraklion, Chania, Rhodes, Mykonos, Kos and Argyroupoli, all completed until 2018. The general synthetic and stylistic design approach is mainly inspired by the official branding identity of Hertz, forming a new CI, which is expressed through forms, the selection of materials and colors, decoration and furnishing, both in the interior and exterior.

AEGEAN CIP LOUNGES AEGEAN CIP LOUNGES

AEGEAN CIP LOUNGES AEGEAN CIP LOUNGES

Κατασκευή 2017-2018
Construction period 2017-2018
Το 2017, ξεκίνησε ένα σύνολο μελετών με στόχο τη λειτουργική, αισθητική και ποσοτική αναβάθμιση τεσσάρων CIP Lounges της Aegean, σε διεθνή αεροδρόμια Ελλάδας και Κύπρου: Αθήνα (περιοχές Intra-Schengen καθώς και Extra-Schengen), Θεσσαλονίκη, Λάρνακα. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην επίτευξη της βέλτιστης εξυπηρέτησης πελατών, εισάγοντας μία νέα αντίληψη για τους χώρους Lounges. Δημιουργήθηκε μία εταιρική ταυτότητα που ολοκληρώνεται μέσα από αρχιτεκτονικά στοιχεία, μοτίβα και υλικά στους νέους χώρους. To σύνολο των έργων υλοποίησης ολοκληρώνεται έως το 2018.
A series of studies began, in 2017, for the functional, aesthetic and quantitative upgrade of four Aegean Airlines CIP Lounges, on international airports in Greece and Cyprus; Athens (both Intra-Schengen and Extra-Schengen zone), Thessaloniki, Larnaca. The design was based on achieving the optimum customer services, introducing a new concept for lounge areas. A brand identity was created, which is integrated through architectural elements, patterns, and materials in the new spaces. All construction works were completed until 2018.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ RESIDENCE IN THE NORTHERN SUBURBS

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ RESIDENCE IN THE NORTHERN SUBURBS

Κατασκευή 2006
Construction year 2006


1/5

ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS

ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS

Κατασκευή 2004
Construction year 2004


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ RESIDENCE IN FILOTHEI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ RESIDENCE IN FILOTHEI

Κατασκευή 2001
Construction year 2001


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ RESIDENCE IN EKALI

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ RESIDENCE IN EKALI

Κατασκευή 1996
Construction year 1996


ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ RESIDENCE IN CHALANDRI

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ RESIDENCE IN CHALANDRI

Κατασκευή 2006
Construction year 2006


1/3

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ RESIDENCE IS SARONIDA

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ RESIDENCE IS SARONIDA

Κατασκευή 2006
Construction Year 2006


1/8

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ RESIDENCE IN ANO GLIFADA

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ RESIDENCE IN ANO GLIFADA

Κατασκευή 2006
Construction year 2006


1/6

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ MERCEDES BENZ HELLAS STAND

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ MERCEDES BENZ HELLAS STAND

Kατασκευή 2005
Construction year 2005


1/4

SMART - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ SMART - EXHIBITION PAVILLION

SMART - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ SMART - EXHIBITION PAVILLION

Κατασκευή 2003
Construction year 2003
 
 
1/3

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ GENIKI BANK AT GLYFADA

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ GENIKI BANK AT GLYFADA

Κατασκευή 2004
Construction year 2004
 
 
1/3

MERCEDES BENZ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ MERCEDES BENZ ON VOULIAGMENIS AVE.

MERCEDES BENZ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ MERCEDES BENZ ON VOULIAGMENIS AVE.

Κατασκευή 2005
Construction year 2005
 
 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ RENOVATION

FORD - SAAB ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ FORD - SAAB ON KIFISIAS AVE.

FORD - SAAB ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ FORD - SAAB ON KIFISIAS AVE.

Κατασκευή 2001, Ανακαίνιση 2012
Construction year 2001, Renovation 2012


1/12

AUTOBESIKOS ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ AUTOBESIKOS ON KIFISIAS AVE.

AUTOBESIKOS ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ AUTOBESIKOS ON KIFISIAS AVE.

Κατασκευή 2016
Construction year 2016
Eπί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος της Κηφισιάς, ανακατασκευάζεται το ισόγειο κτιρίου, επιφάνειας περίπου 400 τ.μ., για να λειτουργήσει ως έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και συνεργείο. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώνεται το 2016.
On Kifissias Ave., in Kifissia, a 400 sq.m. ground floor, was reconstructed to function as used cars showroom and service center. The construction works were completed during 2016.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ TOYOTA HELLAS S.A. HEADQUARTERS IN CHALANDRI

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ TOYOTA HELLAS S.A. HEADQUARTERS IN CHALANDRI

Ανακαίνιση 2012
Renovation 2012
Η TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. προκειμένου να στεγάσει τα νέα της γραφεία, αναζητούσε νέο κτίριο ωφέλιμου χώρου 1.500 τ.μ. Οι απαιτήσεις της εταιρείας ήταν η εξαιρετική τοποθεσία αλλά και η πολύ καλή ποιότητα υφιστάμενου κτιρίου.
Η ανάπτυξη έγινε σε πέντε ορόφους – συμπεριλαμβανομένου του ισογείου - και διαθέτει περίπου 120 θέσεις εργασίας.
Όσον αφορά τα μηχανολογικά, το κτίριο διαθέτει ό,τι καλύτερο προσφέρει η σημερινή τεχνολoγία.
In order to host its new headquarters in Athens, TOYOTA HELLAS S.A. was in search of a building of approximately 1.500 sq.m. The company required an excellent location and a high quality building.
The project was developed in 5 levels – including the ground floor – creating approximately 120 working spaces.
As far as the mechanical installation is concerned, the building follows the latest technology in terms of materials and application.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ APARTMENT IN GLYFADA

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ APARTMENT IN GLYFADA

Ανακαίνιση 2011
Renovation 2011


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ APARTMENT IN FILOTHEI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ APARTMENT IN FILOTHEI

Ανακαίνιση 2012
Renovation 2012


ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ ANDROLOGY CLINIC IN NEO PSYCHIKO

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ ANDROLOGY CLINIC IN NEO PSYCHIKO

Ανακαίνιση 2013
Renovation 2013


ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ BLOCK OF FLATS IN ILIOUPOLI

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ BLOCK OF FLATS IN ILIOUPOLI

Aποπεράτωση και Aνακατασκευή 2009
Completion and reconstruction year 2009
Σε υφιστάμενη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη έγινε πλήρης μελέτη αποπεράτωσης της μαιζονέτας α' και β' ορόφου καθώς και η εσωτερική διακόσμηση της μαιζονέτας γ' και δ' ορόφου. Ακόμη έγινε πλήρης ανακατασκευή των όψεων και πλήρης μελέτη διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων και της εισόδου της πολυκατοικίας.
On an existing apartment building in Ilioupoli, we completed the construction as well as the interiors of 2 two storey apartments. We also reconstructed the exterior, re-designed the entrance of the building and studied the landscaping.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ APARTMENT IN VOULIAGMENI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ APARTMENT IN VOULIAGMENI

Ανακαίνιση 2015
Renovation 2015
Μελετήσαμε την εσωτερική διακόσμηση και την ανακαίνιση ενός διαμερίσματος 200 περίπου τετραγωνικών σε μία από τις ωραιότερες περιοχές της Αθήνας, την Βουλιαγμένη. Εκσυγχρονίσαμε τεχνολογικά και αισθητικά το διαμέρισμα. Τοποθετήθηκαν ψευδοροφές με spot που προσφέρουν έναν ιδιαίτερο φωτισμό. Τοποθετήθηκε σύστημα κλιματισμού ώστε να αποφύγουμε τα εμφανή σώματα. Ανακαινίσαμε πλήρως τα λουτρά. Δημιουργήσαμε ξενώνα και laundry. Σεβαστήκαμε απόλυτα την κλασσική διάθεση και αγάπη του ιδιοκτήτη στο επίπεδο της διακόσμησης. Ο χώρος του σαλονιού περιλαμβάνει πρωτότυπα έπιπλα Art Deco, σπάνια διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά έργα τέχνης καθώς ο ιδιοκτήτης είναι συλλέκτης αυτών. Το κυρίως λουτρό του σπιτιού επενδύθηκε εξολοκλήρου από μάρμαρο Rainforest Brown. Το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο είναι στις αποχρώσεις του καφέ και του γκρι, παράγεται αποκλειστικά από λατομεία της Ινδίας. Ανακατασκευάσαμε πλήρως τον χώρο της κουζίνας. Καταρχήν έπαψε πλέον ο χώρος αυτός να είναι ενιαίος με τα σαλόνια. Θέλαμε να ξεχωρίσουμε εντελώς τον χώρο που υπάρχουν τόσο σημαντικά έργα τέχνης με αυτόν της καθημερινότητας. Είναι το μόνο δωμάτιο με μοντέρνο χαρακτήρα, σε ένα διαμέρισμα που ακολούθησε κλασσικές κατά τα άλλα γραμμές.

In Vouliagmeni, one of the most beautiful suburbs of Athens, we studied the renovation and spatial design of a 200 sq.m. apartment. The apartment underwent a technological and aesthetic upgrade. We added false ceilings with spots, in order to provide special lighting. We also installed an air conditioning system, in order to avoid the visible radiators. In addition, we fully renovated the bathrooms, and created a guest room and a laundry. We respected the owner’s love of classic style regarding the apartment’s decoration. The living room consists of original Art Deco furniture, rare decorative items and many artworks, since the owner is an art collector. The main bathroom is lined entirely with Rainforest Brown marble. This particular material, in shades of brown and gray, is produced only in the quarries of India. We fully reconstructed the kitchen area which is no longer connected to the living rooms. Our aim was to separate the everyday area of the kitchen from the living rooms, which house so important pieces of art. The kitchen is the only modern room, in this classic apartment.

ΠΕΛΑΤΕΣ CLIENTS

ΠΕΛΑΤΕΣ CLIENTS

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• MARFIN BANK
• MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ
• ΙΔΡΥΜΑ Θ. ΣΑΜΟΥΡΚΑ
• ΝΟΚΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΟΜΙΛΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
• VACAR S.A.
• VITACAR S.A.
• HERTZ ΕΛΛΑΔΟΣ
• Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ
• HUYNDAI ΕΛΛΑΣ - Ανάπτυξη δικτύου
• ΚΙΑ MOTORS ΕΛΛΑΣ - Ανάπτυξη δικτύου
• ΣΤΑΜΟΥ Α.Ε.
• BMW ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε.
• CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ
• Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε.
• ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ Α.Τ.Ε.
• ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
• ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ Α.Τ.Ε.
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.
• ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
• PACIFIC & ATLANTIC ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
• OPEL ΔΡΟΜΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
• Α. ΓΚΡΙΣΣΙΝ Α.Ε.
• ΓΚΡΙΣΣΙΝ – ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.
• ΔΕΒΕΡΙΚΟΣ ΞΕΝΤΕ Α.Ε.
• Ο.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Ε.
• ΜΠΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.
• ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ
• CITROEN ΕΛΛΑΔΟΣ
• FIAT AUTO ΕΛΛΑΣ & ALFA ROMEO ΕΛΛΑΣ -
Αποκλειστικοί αρχιτέκτονες από το 1989 έως το 1993
• PROTON BANK
• COSCO GROUP
• DIM PETR Α.Ε.
• 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
• OPEL BEST CAR S.A.
• TOYOTA Ι.ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΚΕ

Σημ.: Θέλοντας να διασφαλίσουμε την ανωνυμία του συνόλου των ιδιωτών πελατών μας, σας αναφέρουμε μόνο ονόματα και εταιρείες από τον επαγγελματικό χώρο.

• ATTICA BANK
• GENIKI BANK
• MARFIN BANK
• MERCEDES BENZ HELLAS
• SAMOURKAS FOUNDATION
• ΝΟΚΙΑ HELLAS
• VASSILAKIS GROUP
• VACAR S.A.
• VITACAR S.A.
• HERTZ HELLAS
• P & R DAVARI S.A.
• HUYNDAI HELLAS – Network Development
• ΚΙΑ MOTORS HELLAS - Network Development
• STAMOU S.A.
• BMW SPANOS S.A.
• CHRYSLER JEEP HELLAS
• Α. ISMAILOS S.A.
• KATIFEOGLOU S.A.
• EDRASIS – C.PSALLIDAS S.A.
• PANTECHNIMA S.A.
• ELLINIKI CHRIMATISTIRIAKI S.A.
• KOUMBAS SYNERGY GROUP
• PACIFIC & ATLANTIC CORP.
• OPEL DROMON S.A.
• Α. GRISSIN S.A.
• GRISSIN - PAPPAS S.A.
• DEVERIKOS XENTE S.A.
• H.E.P.O.
• PETRIDIS FLORAL CREATIONS S.A.
• BITSOS DEVELOPMENT S.A.
• SYNGELIDIS GROUP OF COMPANIES
• CITROEN HELLAS
• FIAT AUTO HELLAS & ALFA ROMEO HELLAS – Exclusive Architects from 1989 until 1993
• PROTON BANK
• COSCO GROUP
• DIM PETR Α.Ε.
• 4G HELLENIC PROPERTIES S.A.
• OPEL BEST CAR S.A.
• TOYOTA Ι.PAPADAMANTIOU
• DIMITRIOU S.A.

Note: In order to be discrete, we only mention our clients that represent companies and we avoid to mention the names of our numerous private clients.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ PUBLICATIONS

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ PUBLICATIONS

• Αρχιτεκτονική Δημιουργία στην Ελλάδα, εκδ.Ικτίνος, σελ.246 «Athens Executive Apartments, στο Π.Ψυχικό», σελ.254 «Διατηρητέο κτίριο στον Πειραιά», σελ.260 «Συγκρότημα κατοικιών ΦΟΙΒΟΣ στους Δελφούς», σελ.268 «Πολυκατοικία στη Βάρκιζα»

• dcm : (design construction magazine) τεύχος 12, Ιανουάριος 2009, σελ.32 και 188

• inardes 2009, Γενική παρουσίαση του γραφείου, σελ.180

• Οικία και Διακόσμηση:
τεύχος 45, Αύγουστος 2008, σελ.233, «Κτίριο BMW και Mini στη Λεωφορό Συγγρού και Αμφιθέας»

• Ελληνικές Κατασκευές: τεύχος 128, Ιούνιος 2008, σελ.108

• dcm : (design construction magazine) τεύχος 9, Ιούνιος 2007, σελ.38, «Κτίριο Γραφείων Nokia Ελλάς»

• Villas 2007, editorial σελ. 58 και δημοσίευση σελ.120, «Πολυτελής κατοικία στα Βόρεια Προάστια»

• Apartments 2007, σελ.236, «Κατοικία στο Κάτω Χαλάνδρι»

• Ελληνικές Κατασκευές: τεύχος 118, Ιούνιος 2007, σελ.89 «Κατοικία στη Σαρωνίδα» και σελ.142 «Αφιέρωμα στο  γραφείο»

• inardes 2006, σελ.190

• dcm : (design construction magazine) τεύχος 8, Νοέμβριος 2006, σελ.33,47,53
α) Συνέντευξη του αρχιτέκτονα Σόλωνα Μάγνη (με θέμα «ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ»)
β)Παρουσίαση κτίριο γραφείων στο Ν. Ψυχικό
γ) Κτίριο γραφείων Mercedes Benz στην Λ. Βουλιαγμένης
δ) Δισέλιδο αφιέρωμα στο γραφείο 

• Αρχιτεκτονικές Μελέτες στην Ελλάδα, Ολοκληρωμένες, Μη Υλοποιηθείσες
, εκδ. Αρχιτεκτονικών Βιβλίων Έργον IV, σελ.180, «Συγκρότημα κατοικιών στο Γέρακα»

• inardes 2005, Γενική παρουσίαση του γραφείου, σελ.180

• Οικία και Διακόσμηση: τεύχος 56, Ιούλιος 2005, «Συγκρότημα 26 κατοικιών στην Τήνο» 

• Οικία και Διακόσμηση: τεύχος 55, Ιούνιος 2005, σελ.182, «14 V.I.P. Σουΐτες στο Π.Ψυχικό»

• Οικία και Διακόσμηση : τεύχος 45, Αύγουστος 2004, σελ.233, «Τρεις κατοικίες στο Λιβάδι της Αράχωβας»

• Οικία και Διακόσμηση : τεύχος 43, Ιούνιος 2004, σελ.48, «Συνέντευξη του Αρχιτέκτονα»

• Villas 2003, σελ.188, «Κατοικία στην Εκάλη» και σελ.358 «Κατοικία στη Φιλοθέη»

• Οικία και Διακόσμηση : τεύχος 31, Ιούνιος 2003, «Συγκρότημα κατοικιών στις Σπέτσες»

• Οικία και Διακόσμηση : τεύχος 18, Μάιος 2002, σελ.170, «Μονοκατοικία στη Σαρωνίδα»

• Οικία και Διακόσμηση : τεύχος 14, Ιανουάριος 2002, σελ.130, «Μονοκατοικία στην Εκάλη»

• Οικία και Διακόσμηση : τεύχος 13, Ιανουάριος 2001, σελ..158, «Μονοκατοικία στο Κάτω Χαλάνδρι»

• Οικία και Διακόσμηση : τεύχος 5, Απρίλιος 2001, σελ.140, «Εξοχική κατοικία στη Σαρωνίδα»

• Οικία και Διακόσμηση : τεύχος 6, Μάιος 2001, σελ.150, «Συγκρότημα τεσσάρων κατοικιών στην Σαρωνίδα»

• Σπίτι και ποιότητα ζωής : Ιανουάριος-Φεβρουάριος, τεύχος 23, σελ.144, «Κατοικία στην Εκάλη»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, τεύχος 82, σελ.145, «Αφιέρωμα στο γραφείο»

• Ιδέες και Λύσεις για το σπίτι : τεύχος 97, Δεκέμβριος 1992, σελ.63, «Μονοκατοικία στη Σαρωνίδα»

• Το σπίτι
, Νοέμβριος 1987

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, τεύχος 24, 1984, «Γ.Ο.Κ. (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ) άρθρο του Σόλωνα Μάγνη»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ
, τεύχος 20, 1984, «Κτίριο αντισπροσωπείας αυτοκινήτων Οpel Γούτος Α.Ε.Β.Ε. (Λάρισα)»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, τεύχος 7, 1982, «Κτίριο Οίκου Μόδας στο Μοναστηράκι»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, τεύχος 6, 1982, «Giardino Restaurant στη Λεωφόρο Κηφισίας»

• La mia casa, 1982, «Συνέντευξη του Αρχιτέκτονα (Το χρώμα)»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, τεύχος 5, 1981, σελ.43, «Παρουσίαση κτιρίου γραφείων στην Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου (Παναθηναικό στάδιο)»

• Αρχιτεκτονική Δημιουργία στην Ελλάδα, Iktinos publications,
pg.246 «Athens Executive Apartments, in Paleo Psychiko»,
pg.254 «Scheduled building in Piraeus»,
pg.260 «Building Complex “Phoebus” in Delphi»,
pg.268 «Πολυκατοικία στη Βάρκιζα»

• dcm : (design construction magazine) issue 12, January 2009, pg.32 and 188

• inardes 2009, General presentation of the office, pg.180

• Οικία και Διακόσμηση : issue 45, August 2008, pg.233, «BMW and Mini Building on Syggrou and Amfitheas Ave.»

• Ελληνικές Κατασκευές : issue 128, June 2008, pg.108

• dcm : (design construction magazine) issue 9, June 2007, pg.38, «Office Building Nokia Hellas» 

• Villas 2007, editorial pg. 58 and pg.120, «Luxurious Residence in the Northern Suburbs»

• Apartments 2007, pg.236, «Residence in Kato Chalandri»

• Ελληνικές Κατασκευές : issue 118, June 2007, pg.89 «Residence in Saronida» and pg.142 «Presentation of our office»

• inardes 2006, pg.190

• dcm : (design construction magazine) issue 8, November 2006, pg.33,47,53
a) Interview of the Architect Solon Magnis, “Office Building and Methodology of Thought”
b)Office building in Neo Psychiko
c) Office Building of Mercedes Benz on Vouliagmenis Ave.
d) Two-page presentation of our Office 

• Αρχιτεκτονικές Μελέτες στην Ελλάδα, Ολοκληρωμένες, Μη Υλοποιηθείσες, pub. Αρχιτεκτονικών Βιβλίων Έργον IV, pg.180, «Building Complex in Gerakas»

• inardes 2005, General presentation of our Office, pg.180

• Οικία και Διακόσμηση: issue 56, July 2005, «Building Complex on Tinos» 

• Οικία και Διακόσμηση: issue 55, June 2005, pg.182, «14 V.I.P. Suites in Paleo Psychiko»

• Οικία και Διακόσμηση : issue 45, August 2004, pg.233, «Building Complex in Arachova »

• Οικία και Διακόσμηση : issue 43, June 2004, pg.48, «Interview of the Architect»

• Villas 2003, pg.188, «Residence in Ekali» και pg.358 «Residence in Filothei»

• Οικία και Διακόσμηση : issue 31, June 2003, «Building Complex in Spetses»

• Οικία και Διακόσμηση : issue 18, May 2002, pg.170, «Residence in Saronida»

• Οικία και Διακόσμηση : issue 14, January 2002, pg.130, «Residence in Ekali»

• Οικία και Διακόσμηση : issue 13, January 2001, pg.158, «Residence in Kato Chalandri»

• Οικία και Διακόσμηση : issue 5, April 2001, pg.140, «Summer house in Saronida»

• Οικία και Διακόσμηση : issue 6, May 2001, pg.150, «Complex of houses in Saronida» 

• Σπίτι και ποιότητα ζωής : January-February, issue 23, pg.144, «Residence in Ekali»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, issue 82, pg.145, «Presentation of our Office»

• Ιδέες και Λύσεις για το σπίτι : issue 97, December 1992, pg.63, «Residence in Saronida»

• Το σπίτι, November 1987

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, issue 24, 1984, «Building Legislation - article of Solon Magnis»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, issue 20, 1984, «Building of Car Dealership Οpel Goutos (Larisa)»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, issue 7, 1982, «Haute couture Building in Monastiraki»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, issue 6, 1982, «Giardino Restaurant on Kifisias Ave.»

• La mia casa, 1982, «Interview of the Architect (Τhe colour)»

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ, issue 5, 1981, pg.43, «Office Building on Vasileos Konstantinou (Panathinaiko Stadium)»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ CONTACT

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ CONTACT

Αδριανείου 23,
115 25, Ν.Ψυχικό
Τ +30 210 6714639
F +30 210 6714643


e-mail: office@solonmagnis.com
Adrianeiou 23,
115 25, N.Psychiko
T +30 210 6714639
F +30 210 6714643


e-mail: office@solonmagnis.com